Soutok Moravy a Dyje

Seznamte se s oblastí, kde se stékají dvě nejmohutnější moravské řeky Morava a Dyje – seznamte se s krajinou Soutoku.

U soutoku Moravy a Dyje převažuje říční krajina lužních lesů a luk s mohutnými solitérními duby, protkaná sítí slepých ramen a tůní. Útočiště tam nachází mnoho ohrožených druhů – majestátních dravců, pestrobarevných brouků či pozoruhodných ryb. Člověk je nedílnou součástí této krajiny – obýval ji odpradávna a díky pečlivě plánované krajinné kompozici jí vtiskl jedinečnou a harmonickou podobu. Aby tato krajina zůstala i nadále tak cenná a unikátní, potřebuje ochranu a vhodné hospodaření.

Aktuality

Soutok Moravy a Dyje velkoplošnou ochranu potřebuje

19. 11. 2021

Reakce na kritiku starosty Lanžhota

10. 9. 2021

AOPK ČR souhlasí s nově nastaveným lesním hospodařením v oblasti Soutoku a Pálavy

27. 5. 2021

Prosvětlování porostů (nejen) na Soutoku

21. 4. 2021

Zimování dravců v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko

15. 3. 2021

Státní lesníci se dohodli s ochranou přírody na dalším hospodaření

27. 11. 2020

30 milionů navíc pro revitalizaci Zámeckého rybníka

13. 11. 2020

Voda ze silných dešťů zaplavila Soutok

5. 11. 2020

Ministr životního prostředí na Soutoku

22. 7. 2020

AOPK ČR nesouhlasí se schválením návrhů lesních hospodářských plánů pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok

25. 5. 2020

Další krok k důslednější ochraně oblasti Soutoku – území evropského významu

19. 3. 2020

Začíná důkladné monitorování Lednických rybníků

2. 3. 2020

Byla zahájena aktualizace podkladů pro jednání s obcemi o vzniku chráněné krajinné oblasti

12. 2. 2020

10 milionů korun za ochranu přírody pro Lesní závod Židlochovice

16. 12. 2019

Finišuje příprava důslednější ochrany pralesů u Lanžhota

4. 11. 2019

Pro ochranu Soutoku Moravy a Dyje je klíčové upravit lesnické hospodaření

9. 10. 2019

Zámecký rybník v Lednici se dočká obnovy ostrovů

5. 8. 2019

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR, s. p., na zajištění ochrany oblasti Soutoku

26. 7. 2019

Jak v lesích Soutoku hospodařit, aby přežily vzácné druhy živočichů a rostlin?

25. 7. 2019

Podívejte se na reportáž České televize

17. 7. 2019

Zajímavá zahnízdění v oblasti Soutoku v roce 2019

28. 6. 2019

Na následujících 10 let se pro oblast Soutoku připravuje nový lesní hospodářský plán

10. 6. 2019

Návrhy nových rezervací na Soutoku jsou připravené

5. 6. 2019

Nový web o krajině Soutoku

15. 5. 2019

Vítání ptačího zpěvu v revitalizované NPP Pastvisko u Lednice

10. 5. 2019

Další aktuality