Soutok Moravy a Dyje

Seznamte se s oblastí, kde se stékají dvě nejmohutnější moravské řeky Morava a Dyje – seznamte se s krajinou Soutoku.

U soutoku Moravy a Dyje převažuje říční krajina lužních lesů a luk s mohutnými solitérními duby, protkaná sítí slepých ramen a tůní. Útočiště tam nachází mnoho ohrožených druhů – majestátních dravců, pestrobarevných brouků či pozoruhodných ryb. Člověk je nedílnou součástí této krajiny – obýval ji odpradávna a díky pečlivě plánované krajinné kompozici jí vtiskl jedinečnou a harmonickou podobu. Aby tato krajina zůstala i nadále tak cenná a unikátní, potřebuje ochranu a vhodné hospodaření.

Aktuality

Další aktuality