Soutok Moravy a Dyje

Ke stažení

LITERATURA

Dresler, P. (ed) (2013). Po stopách prapředků. Malovaný kraj, 120 s. ISBN 978-80-904956-6-1

Dresler, P. (2017). Břeclav-Pohansko VIII. Masarykova univerzita, Brno. 276 s. ISBN 9788021084179

Grulich et al. (2002): Krajinou luhů a stepí Břeclavska. Moraviapress, Břeclav. 223 s. ISBN 80-86181-53-7

Hrib M. & Kordiovský E. eds. (2004): Lužní les v Dyjsko-Moravské nivě. Moraviapress, Břeclav. 591 s. ISBN: 80-86181-68-5

Konvička et al. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů : ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 79 s. PDF

Spurný M. (2007): Sbohem, staré řeky. FOTEP, Brno. 142 s. ISBN 9788086871073

Šebela, M. (2005): Živá voda pod Pálavou. Moravské zemské muzeum, Brno. 272 s. ISBN 80-7028-247-9

Vicherek J. et al. (2000). Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Masarykova univerzita, Brno. 362 s. ISBN 80-210-2386-4

Zatloukal, P., Krejčiřík, P. & Zatloukal, O. (2012): Lednicko-valtický areál. Foibos. 191 s. ISBN 978-80-87073-45-2