Soutok Moravy a Dyje

Jak v lesích Soutoku hospodařit, aby přežily vzácné druhy živočichů a rostlin?

Po článcích biologů o ničení přírodních hodnot na Soutoku se veřejnost obrací na AOPK ČR s četnými dotazy, co je vlastně na stávajícím lesním hospodaření špatně a jak (a proč) by se mělo změnit.

Na tomto webu se snažíme srozumitelně představit mimořádné hodnoty oblasti soutoku Moravy a Dyje, příčiny ohrožení této jedinečné oblasti a potřebu její ochrany.
Na základě dotazů na lesnické hospodaření jsme v této části web rozšířili a snažili se zde srozumitelně popsat, jak by se mělo změnit. K dispozici je rovněž bohatá grafická dokumentace včetně názorné ilustrace zjednodušeně porovnávající současný způsob lesního hospodaření a způsob hospodaření potřebný pro udržení vyhynutím ohrožených druhů v lužních lesích.

Rozšířený obsah naleznete zde

Vladan RiedlZměny v lesních porostech při současném způsobu hospodaření - nevhodný způsob vedoucí k homogenní struktuře porostů a úbytku druhové pestrosti
Vladan RiedlZměny v lesních porostech při navrhovaném způsobu hospodaření, při kterém zásahy postupně vedou k tvorbě pestré struktury porostů a k nárůstu atraktivity prostředí pro cenné druhy