Soutok Moravy a Dyje

Ministr životního prostředí na Soutoku

Richard Brabec, ministr životního prostředí, navštívil 14. července 2020 oblast Soutoku, kde probíhá spor o zajištění vhodné péče o toto území, které je jedinečné i celoevropském měřítku.

AOPK ČR na základě vědeckých poznatků a vlastních výsledků dlouhodobého sledování došla k závěru, že pokračování v dosavadním způsobu intenzivního způsobu lesnického hospodaření spojeného se vznikem velkých pasek a stejnověkých kultur jednoznačně ohrožuje další existenci zdejší jedinečné přírody. Odmítnutí potřebných změn v hospodaření státním podnikem Lesy ČR vyústilo v neschválení návrhů lesních hospodářských plánů ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro celé lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok.

Ministr Brabec se seznámil s názory lesníků i ochránců přírody a přímo v terénu si prohlédl ukázky dosavadního způsobu hospodaření. Bude v této věci dále jednat s ministerstvem zemědělství a vedením státního podniku Lesy ČR.

Se zástupci starostů pak diskutoval o problematice zajištění územní ochrany této oblasti. Právě probíhá proces na vyhlášení soustavy maloplošných chráněných území - NPP Soutok, NPR Lanžotské pralesy a několika přírodních rezervací a památek (celkově by takto mělo být chráněno cca 38 % rozlohy evropsky významných lokalit v oblasti Soutoku). Některé obce otevřely znovu otázku možnosti vzniku CHKO, která by mohla být přínosem pro rozvoj udržitelného ekoturismu. Ministr připomněl, že se zpracovává socioekonomická studie, která posoudí klady a zápory územní ochrany Soutoku a konstatoval, že o vyhlášení CHKO lze uvažovat pouze v případě většinové podpory ze strany obcí.

Petra Roubíčková
Petra Roubíčková