Soutok Moravy a Dyje

Dokumenty

ODBORNÉ MATERIÁLY

Předběžná informace AOPK ČR k podmínkám vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení LHP pro oblast Soutokupdf

Návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný AOPK ČRpdf

Alternativní návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný Lesy ČRpdf

Posouzení alternativního návrhu Lesy ČRpdf

Výstupy ze semináře Péče o lesy v lokalitách soustavy Natura 2000 v oblasti Soutoku Moravy a Dyjezip

Souhrn doporučených opatření pro EVL Soutok-Podluží pdf

Souhrn doporučených opatření pro EVL Niva Dyjepdf

Souhrn doporučených opatření pro PO Soutok-Tvrdonickopdf