Soutok Moravy a Dyje

Dokumenty

ODBORNÉ MATERIÁLY

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR (2019)pdf

Alternativní návrh soutstavy MZCHÚ zpracovaný Lesy ČR (2019)pdf

Předběžná informace AOPK ČR k podmínkám vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení LHP pro oblast Soutokupdf

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR (2017)pdf

Alternativní návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný Lesy ČR (2017)pdf

Návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný AOPK ČR (2016)pdf

Výstupy ze semináře Péče o lesy v lokalitách soustavy Natura 2000 v oblasti Soutoku Moravy a Dyjezip

Souhrn doporučených opatření pro EVL Soutok-Podluží pdf

Souhrn doporučených opatření pro EVL Niva Dyjepdf

Souhrn doporučených opatření pro PO Soutok-Tvrdonickopdf