Soutok Moravy a Dyje

Dokumenty

ODBORNÉ MATERIÁLY

Veřejná vyhláška MŽP o oznámení o předložení záměru na vyhlášení CHKO Soutok k projednánípdf

Výzva AOPK ČR k připomínkování zonacepdf

Oznámení MŽP o zahájení prací na revizích hranic EVLpdf

Výzvy AOPK ČR k upřesnění možností pro objekty či pozemky pro návštěvnickou infrastrukturu a správu CHKOzip

Návrh bližších ochranných podmínek CHKO Soutok - verze 3.pdf

Návrh záměru na vyhlášení CHKO Soutok - pracovní verzepdf

Návrh bližších ochranných podmínek CHKO Soutok - verze 2.pdf

Záměr vyhlášení CHKO Soutok a časté dotazypdf

Preventivní hodnocení krajinného rázu území v oblasti soutoku Moravy a Dyjezip

Návrh bližších ochranných podmínek CHKO Soutok - k předjednávání, verze 1.pdf

Vyhodnocení socioekonomických dopadů vyhlášení CHKO Soutokzip

Rámcová dohoda AOPK ČR a Lesů ČR o úpravě LHP 2020-2029 pro EVL Soutok - Podluží a EVL Niva Dyjepdf

Záměr na vyhlášení NPP Soutok a návrh plánu péče (z úřední desky MŽP)zip

Oznámení o možnosti seznámit se se záměrem na vyhlášení NPP Soutok a návrhem plánu péče (vyvěšeno 11. 3. 2020 na úřední desce MŽP)pdf

Záměr na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a návrh plánu péče (z úřední desky MŽP)zip

Oznámení o možnosti seznámit se se záměrem na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy a návrhem plánu péče (vyvěšeno 23. 10. 2019 na úřední desce MŽP)pdf

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR (2019)pdf

Alternativní návrh soutstavy MZCHÚ zpracovaný Lesy ČR (2019)pdf

Předběžná informace AOPK ČR k podmínkám vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení LHP pro oblast Soutokupdf

Posouzení alternativního návrhu Lesů ČR (2017)pdf

Alternativní návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný Lesy ČR (2017)pdf

Návrh soustavy MZCHÚ zpracovaný AOPK ČR (2016)pdf

Výstupy ze semináře Péče o lesy v lokalitách soustavy Natura 2000 v oblasti Soutoku Moravy a Dyjezip

Souhrn doporučených opatření pro EVL Soutok-Podluží pdf

Souhrn doporučených opatření pro EVL Niva Dyjepdf

Souhrn doporučených opatření pro PO Soutok-Tvrdonickopdf

Vyjádření pro Vodovody a kanalizace Břeclavpdf