Soutok Moravy a Dyje

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava

Kotlářská 51 , 602 00 Brno
951 425 049, 951 425 045, 951 425 069
jizni.morava@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ústředí

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
95 142 1242 - sekretariát ředitele
aopkcr@nature.cz

Napište nám