Soutok Moravy a Dyje

Zajímavá místa

Soutok Dyje a Moravy

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě mohutné řeky – Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska, a na hranici různých státních útvarů bylo toto místo vždy – dokazuje to i starý tereziánský hraniční kámen. V místě soutoku má voda, putující řekou, za sebou 311 km (v případě Dyje) a 271 km (u Moravy). V dobách existence železné opony patřila zejména oblast podél Dyje, tedy hranice s Rakouskem, k místům pro mnohé osoby nedostupným. Dnes oblastí vede několik cyklostezek, kterými je k soutoku možné dojet – ideálním východiskem je Lanžhot nebo Břeclav.

Jan MiklínSoutok Moravy (vlevo) a Dyje (vpravo)

Cesta do minulosti

Na obou nejvýznamnějších archeologických lokalitách – Pohansku u Břeclavi i Valech u Mikulčic – lze historii osídlení poznat důkladně. Kromě odkrytých základů jednotlivých staveb lze navštívit muzejní expozice s ukázkami bohatých nálezů i kosterních pozůstatků lidí a zvířat či rekonstrukce chýší, jaké tady v dávných dobách stály.

Jan MiklínZámeček Pohansko a jedna z dřevených soch

Lednicko-valtický areál

Soustava romantických staveb v komponované krajině je ideálním cílem pro několik cyklovýletů. Jednotlivá místa zaujmou i milovníky přírody. Anglická část lednického zámeckého parku je jednou z nejvýznamnějších lokalit obřích solitérních dubů. Lednické rybníky – nad nimiž se tyčí Apollonův chrám a Rybniční zámeček - jsou významnými hnízdišti ohrožených druhů vodního ptactva. Z Kolonády (Reistny) nad Valticemi se otevírá pěkný výhled do kraje. Okolo Dianina chrámu (Rendez-vous) byla vyhlášena stejnojmenná národní přírodní památka s rybníčkem, dubovým lesem a výskytem mj. tesaříka obrovského nebo roháče obecného. Jako ve Středomoří si návštěvník připadá v Bořím lese, obklopujícím kapli sv. Huberta.

Jan MiklínLednický zámecký park