Soutok Moravy a Dyje

Zajímavá zahnízdění v oblasti Soutoku v roce 2019

Hnízdní sezóna 2019 v ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko přinesla několik zajímavých zjištění.

Pokračuje mírné zvyšování populace orlů mořských. Jen na území polesí Soutok (cca 4.000 ha) byla ze tří hnízd úspěšně vyvedena tři mláďata. Na dalších dvou hnízdech orli mořští postavili nové resp. dostavěli staré hnízdo, vytvořili i kotlinku, ale snůšku nesnesli. Na sousedním polesí Tvrdonice nový pár našich největších dravců úspěšně vyvedl dvě mláďata, další dva teritoriální páry letos nezahnízdily. Na území sousední EVL Niva Dyje ze dvou párů zahnízdil jeden a vyvedl rovněž dvě mláďata. Celkem tak na území lužních lesů podél Dyje a Moravy od Nových Mlýnů a Hodonína až po soutok obou řek pět párů úspěšně vyvedlo sedm mláďat a celková populace dosahuje deseti hnízdících párů.

Orlů královských zahnízdily letos v oblasti tři páry. Dva z nich, oba na polesí Soutok, mají mláďata, která – dopadne-li vše dobře – opustí svá hnízda až během července; hnízdění třetího páru na Lednicku bylo již druhým rokem neúspěšné, pravděpodobně po výměně jednoho z partnerů.

Naopak dlouhodobě nepříznivá je situace s hnízděním čápů černých, snad v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem. V lužních lesích Soutoku a okolí letos ornitologové sledovali jediné obsazené hnízdo, na němž čápi odchovávají tři mláďata. Zajímavostí, zjištěnou během kroužkování mláďat, byla přítomnost nepůvodních druhů ryb – hlaváčů (Neogobius sp.) a slunečnic pestrých (Lepomis gibbosus) – v potravě mladých čápat.

Díky letošní dlouhou dobu nevídané gradaci drobných hlodavců byl na více místech jižní Moravy zjištěn hnízdní výskyt kalousů pustovek a samec s hnízdními projevy byl počátkem dubna zjištěn i v oblasti Soutoku, a to nedaleko soutoku řek Kyjovky a Dyje. Hnízdění pustovek bylo na jižní Moravě naposledy potvrzeno v roce 2015 na Znojemsku. Na rakouské straně řeky Dyje naproti Soutoku pustovky zatím naposledy hnízdily v roce 2014, a to v počtu 3-5 párů. Letos zde bylo zjištěno hnízdění dvou párů, bohužel neúspěšné již v časné fázi hnízdění.

Pozornost byla letos věnována i tajemnému nočnímu ptáku chřástalu polnímu, jehož nížinná populace na nivních loukách dolního Podyjí a Pomoraví je v našich podmínkách unikátní. Při nočním sčítání koncem května bylo na loukách Soutoku zjištěno 4-6 volajících samců. Na dalších dvou lokalitách pak slyšeli chřástaly při nočním monitoringu přes řeku Dyji na české straně rakouští kolegové. Vzhledem k tomu, že část vhodných luk byla v tomto termínu ještě pod vodou, nejsou tyto výsledky špatné.

Z pěvců stojí za zmínku strnad luční – tento spíše stepní druh dnes z řady původních lokalit jižní Moravy (Dunajovické kopce, Pálava) z ne úplně jasných příčin mizí, zatímco na nivních loukách Soutoku zůstává zachovaná malá populace, v květnu zde zpívalo nejméně sedm samců.

Václav BeranMládě orla mořského
Pavel ŠtěpánekKalous pustovka
Václav BeranMláďata čápa černého