Soutok Moravy a Dyje

Vyhlášení CHKO Soutok prospěje regionální ekonomice

AOPK ČR zadala zpracování odborné studie „Vyhodnocení socioekonomických dopadů vyhlášení CHKO Soutok“. Autorský kolektiv složený z pracovníků Centra pro otázky životního prostředí UK, Monitoringu návštěvnosti, s.r.o., a SC&C vedl Ing. Jan Melichar, Ph.D. Studie byla dokončena v roce 2022 a bylo již uzavřeno i zapracování připomínek. Jaké jsou její hlavní výsledky?

Ochrana území Soutoku formou CHKO na ploše 139 km2 prospěje regionální ekonomice; zvýšení roční regionální produkce představuje 87,5 mil. Kč, z toho 29,3 mil. Kč připadne na zvýšení HDP regionální ekonomiky Soutoku. Zvýšení ročních celkových výdajů návštěvníků Soutoku totiž přispěje k tvorbě či zachování 30 pracovních míst v regionu. K tomu je třeba připočítat i nová pracovní místa potřebná pro péči o nové chráněné území a jeho správu, zvýšení dostupnosti dotačních zdrojů a výrazné zjednodušení státní správy v ochraně přírody a krajiny. Dopad vyhlášení CHKO Soutok na lesní hospodaření a subjekty hospodařící v dalších dotčených odvětvích je zanedbatelný, zejména proto, že omezení, která by z titulu CHKO přicházela v úvahu, již dnes v území existují v souvislosti s jinými formami ochrany. CHKO však hospodařícím subjektům usnadní použití pro přírodu vhodnějších technologií, aniž by byly ekonomicky znevýhodněny.

Možnost prohlížení celé studie je ZDE.