Soutok Moravy a Dyje

Zimování dravců v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko

Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko byla vyhlášena v roce 2004 pro ochranu deseti druhů ptáků. Mezi ně patří i pět druhů vzácných dravců: včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, raroh velký a od roku 2019 i orel královský. Oblast Soutoku dnes patří mezi naše nejvýznamnější lokality pro ochranu dravců. Je nejen významným hnízdištěm, ale i tahovou zastávkou a také zimovištěm. Z výše jmenovaných druhů se to týká luňáka červeného a orla královského, kromě nich pak především orla mořského. Tyto druhy ornitologové pravidelně monitorují na jejich hromadných nocovištích. Sčítání tradičně organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické.

V letošní zimě probíhalo sčítání dravců v polovině ledna a v polovině února v oblasti hlavních nocovišť v jižní části obory Soutok. Lednový termín byl již počtvrté součástí mezinárodního sčítání orlů v Panonské pánvi v rámci projektu „PannonEagle“. Ornitologové zjistili v obou termínech 33 jedinců orlů mořských a 12–13 orlů královských. Počet orlů mořských lze označit v rámci dlouhodobého sledování od roku 2008 za „lepší průměr“, dosavadní maxima (přes 50 ptáků) byla dosažena v lednu 2016 a v únoru 2017.

Luňáci červení využívali během letošní zimy tři různá nocoviště a počty ptáků na jednotlivých lokalitách se průběžně měnily. Sčítání luňáků probíhalo ve třech termínech – konec listopadu, začátek ledna a začátek února. První dva termíny jsou tradičně součástí celoevropského sledování zimující populace tohoto druhu. V listopadu využívalo velké nocoviště v jižní části Soutoku přes 60 luňáků červených. V lednu zde zůstalo pouze deset ptáků, dalších téměř dvacet vytvořilo nové nocoviště na sousedním polesí Tvrdonice. Konečně v únoru nocovali luňáci opět na dvou místech – na polesí Tvrdonice stále kolem dvaceti a dalších třicet na lokalitě Pohansko. O rok dříve, v listopadu 2019, však bylo na největším nocovišti na Soutoku díky „hrabošímu roku“ přítomno rekordních téměř 200 luňáků červených. V letošní zimě, na rozdíl od několika předchozích, mezi nimi nezůstal žádný luňák hnědý (tento druh je tažný a většina naší populace zimuje v Africe, téměř každou zimu u nás ale pár jedinců přezimuje).

Posledním druhem dravce, který v oblasti Soutoku v některých zimách vytváří hromadná nocoviště, je moták pilich. Naposledy tomu tak ovšem bylo před dvěma lety, v zimě 2018/2019 (až třináct ptáků). V letošním roce se zde tito ptáci objevují pouze jednotlivě.

Velcí dravci jsou ostražití tvorové, citliví na vyrušování, což platí nejen při hnízdění, ale i při zimování, zejména u jejich hromadných nocovišť a především u orlů mořských. Proto nepřekvapí, že nejvýznamnější nocoviště jsou situována v rozsáhlých, těžbou dosud téměř nedotčených komplexech lužního lesa, které jsou součástí navrhované národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy.

Závěrečné poděkování patří všem ornitologům, kteří se na sčítáních podíleli a prostáli mnoho hodin na mrazu a na větru. Ochrana hnízdících dravců v ptačí oblasti probíhá ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., lesním závodem Židlochovice, polesími Soutok a Tvrdonice.

Pavel ŠtěpánekMladý orel královský (Aquila heliaca)
Pavel ŠtěpánekDospělý orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pavel ŠtěpánekDospělý samec motáka pilicha (Circus cyaneus)
Pavel ŠtěpánekLuňáci červení (Milvus milvus) na shromaždišti před odletem na hromadné nocoviště