Soutok Moravy a Dyje

Podívejte se na reportáž České televize

Věnovala se právě jedinečné oblasti Soutoku a úvahám o jeho ochraně formou chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Zazněly v ní názory ochránců přírody, kteří by vyhlášení CHKO kvůli ochraně zdejší jedinečné přírody uvítali, zástupců obcí i lesníků. Obce si od případné velkoplošné ochrany území slibují zpřístupnění území, nové příležitosti v cestovním ruchu, lepší přístup k dotacím a také to, že by správci CHKO sídlili v některé z obcí, nikoli v Brně. Oproti tomu Lesy České republiky se obávají, že by velkoplošná ochrana území byla pro zdejší přírodu rizikem a ohrozila by ekonomiku lesního hospodaření.

Sledujte zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/319281381990712-udalosti-v-regionech/