Soutok Moravy a Dyje

Voda na polích okolo Lanžhota je příležitostí pro vzácné druhy

Čejky, které jsou v této oblasti prvními posly jara, se právě začaly objevovat. Pasou se tu hejna hus, brzy přiletí i další druhy ptáků.

Deštivé počasí a odtávání sněhu přinesly do krajiny lužních lesů opět vodu. Rozlivy, které se nepravidelně objevují na polích v připravované CHKO Soutok, jsou vítanou příležitostí pro mnoho druhů živočichů i rostlin. Ty se jinak v intenzivně obhospodařované krajině nemají šanci prosadit. Proto jsou polní rozlivy pro krajinu tak důležité.

Mezi druhy, které jsou na periodických polních rozlivech existenčně závislé, patří třeba prehistoricky vyhlížející listonozi, škeblovky nebo žábronožky (zástupci lupenonohých korýšů). Vodu v polích ocení i ptáci ze skupiny s výmluvným názvem – bahňáci. Nepřehlédnutelné kovově lesklé čejky chocholaté i mnohem nenápadnější jespáci nebo vodouši využívají rozlivy ke sběru potravy během tahové přestávky. A když voda vydrží déle, některé druhy tu i zahnízdí. S postupným vysycháním vody se může na polích objevit takzvaná vegetace obnažených den. Jsou to vzácné druhy rostlin, které ke svému životu potřebují právě tyto podmínky.

Pole v záplavových oblastech jsou důležitou součástí krajiny, pomáhají v zadržování vody a přispívají k pestrosti přírody.

Foto: Adam Růžička, Jiří Neudert a Vojtěch Kodet

Adam RůžičkaRozlivy u Lanžhota
Adam RůžičkaRozlivy u Lanžhota
Jiří NeudertČejky chocholaté
Vojtěch KodetHnízdo čejky chocholaté
Jiří NeudertŽábronožka sněžní