Soutok Moravy a Dyje

Břeslavští navštívili Domy přírody

Domy přírody jsou vstupní branou do chráněných krajinných oblastí. Představují moderní návštěvnická střediska s atraktivní expozicí, která lidem přibližuje krásy tamní přírody. Jeden z nich by mohl po vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok vzniknout i zde.

Načerpat zkušenosti při výstavbě i přípravě expozice proto vyrazili břeclavští zastupitelé a radní k sousedům. Navštívili nově otevřený Dům přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou a rozestavěný Dům přírody Hodonínské Dúbravy, který by měl v Hodoníně otevřít s počátkem června.

„V rámci záměru vyhlašování CHKO Soutok se město Břeclav přihlásilo o umístění Domu přírody. Jak jsme se přesvědčili, jde o atraktivní projekty, jejichž cílem je jak osvěta turistů, tak vzdělávání školáků i předškoláků. Pokud by se podařilo mít Dům přírody v Břeclavi, byli bychom rádi, rozhodnutí je ale v rukou ministra životního prostředí,“ uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Navštívené Domy přírody se významně liší jak architekturou, tak pojetím expozice. Zároveň mají odlišné provozovatele. „Zatímco ve Veselí nad Moravou je provozovatelem Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, v Hodoníně je to město. Další alternativou je například Dům přírody Moravského krasu, který spravuje obecně prospěšná společnost založená obcemi, Mendelovou univerzitou a místními podnikateli,“ představuje širokou škálu možností Stanislav Koukal, ředitel jihomoravského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která program Dům přírody realizuje. V Dolních Věstonicích, kde by se měl Dům přírody Pálavy otevřít rovněž letos v létě, se provozovatelem stane Regionální muzeum Mikulov. Pro Břeclav by nejvhodnější cestou bylo, aby se o Dům přírody staralo město.

Náklady na opravu části zámku, ve které by mohla expozice vzniknout, jsou vysoké. Až devadesát milionů korun by Břeclav mohla získat z Operačního programu Životní prostředí. Zvažuje se také využití takzvaných švýcarských fondů, ve kterých je v celkovém objemu 76,9 milionů švýcarských franků určených mimo jiné i na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Program podepsaný loni v srpnu poběží až do roku 2029.

Více o programu Dům přírody se doszvíte na webových stránkách dumprirody.cz

Autor fotografií: Město Břeclav

Město BřeclavExkurze v Domu přírody Bílých Karpat.
Město BřeclavNávštěvníci si prohlížejí interaktivní stůl v Domu přírody Bílých Karpat.
Město BřeclavNávštěvník si prohlíží interaktivní stůl v Domu přírody Bílých Karpat.
Město BřeclavVenkovní expozice Domu přírody Bílých Karpat.