Soutok Moravy a Dyje

Finišuje příprava důslednější ochrany pralesů u Lanžhota

Ve středu 23. 10. 2019 totiž Ministerstvo životního prostředí oznámilo návrh na vyhlášení národní přírodní rezervace (NPR) Lanžhotské pralesy v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

Od této chvíle tak lesy na území navrhované NPR požívají předběžné ochrany před poškozováním, v tomto případě zejména před těžbou. Režim navrhovaného území je převážně bezzásahový.

Jde o první krok k zajištění skutečně efektivní ochrany jednoho z přírodně nejbohatších míst nejen České republiky, ale celé střední Evropy. Následovat by měly další kroky, především oznámení návrhu na vyhlášení rozlohou podstatně větší národní přírodní památky Soutok, ve které se naopak počítá s aktivními opatřeními ve prospěch předmětů ochrany tohoto území v podobě šetrného lesního hospodaření tak, aby les poskytoval útočiště stovkám vzácných druhů a zároveň produkoval i dříví.

Oznámení návrhu na vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy je dobrou zprávou pro všechny, kterým na přírodě tohoto jedinečného území záleží.

Celý návrh si můžete prostudovat na https://mzp.cz/cz/npr_lanzhotske_pralesy

Jan Miklín