Soutok Moravy a Dyje

Oficiální proces vyhlašování CHKO Soutok zahájen

Ministerstvo životního prostředí koncem srpna navázalo na několikaměsíční předjednávání záměru, které vedla AOPK ČR.

Dokumenty najdete zde:

Interaktivní mapa:

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ba10d6b25e4431e98e73e614ee9ae5f

Před zahájením oficiálního procesu vyhlašování proběhlo více než dvě stě padesát jednání s představiteli samospráv, místních spolků, významnými vlastníky a hospodáři, různými institucemi v regionu a dalšími subjekty. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tyto partnery čtyři měsíce seznamovala s návrhem vymezení chráněné krajinné oblasti Soutok, vysvětlovala důvody pro její vyhlášení a také to, co CHKO regionu přinese. Získané připomínky AOPK ČR v nejširší možné míře zapracovala a aktualizovaný návrh odevzdala Ministerstvu životního prostředí.

AOPK ČR během předjednávání upravila podle připomínek měst a obcí vedení hranice a zonace CHKO Soutok. Některá území byla z návrhu vypuštěna, jinde naopak obce samy iniciovaly rozšíření CHKO - například obec Lednice navrhla zařazení plochy využívané pro rekreaci do IV. či III. zóny a navrhla nově zahrnout do CHKO celou oblast tzv. Slováckých luk. V souvislosti s přípravou vyhlášení CHKO Soutok obce navrhly úpravu hranic evropsky významných lokality Niva Dyje a Soutok-Podluží – proces požadované revize vymezení EVL byl již zahájen (viz výše).

Obce také chtěly již v záměru CHKO Soutok zmínit místa opakovaně využívaných tábořišť, letních táborů, tradičních hromadných akcí a spolkových setkání či místa se specifickým využitím (např. plánovaná parkoviště). Všechny tyto informace byly zohledněny v textu záměru a budou přeneseny do budoucího plánu péče.

Foto: Jan Miklín