Soutok Moravy a Dyje

Voda ze silných dešťů zaplavila Soutok

Po mnoha letech, kdy se na Soutoku prohlubovalo sucho způsobené nedostatkem srážek, tam v polovině října natekl dostatek vody z vydatných podzimních dešťů.

Díky tomu se zaplavila velká část území, od zámečku Pohansko na severu až na jih k vlastnímu soutoku Dyje s Moravou. A taktéž druhá větev lužních lesů podél řeky Moravy. Naplnila se tak nejen jezera, slepá ramena a jindy suché tůně, ale zaplavily se i louky a mnoho lesních porostů. Na loukách a v lesích se sice voda nedrží plošně a na řadě míst začala týden po záplavě ustupovat, zejména podél toku Kyjovky je jí ale stále dost. V důsledku toho došlo k zaplavení řady níže položených cest a v první chvíli tak nad hladinou zůstaly jen hrúdy a hráz. To samozřejmě ztížilo podmínky pro zvěř, a proto byl vstup do území výrazně omezen, aby nebyla na těchto ostrovech rušena.

Z pohledu ochrany přírody je tato záplava vítaným jevem, i když jarní nebo letní by pro přírodu byla ještě mnohem lepší. Tehdy je totiž voda potřeba více a příroda na ni snadněji reaguje. Teď na podzim naopak může mít zaplavení území krátkodobé negativní dopady na některé živočichy, např. drobné savce. Celé území ale dostalo výrazný přísun vody, která v minulých letech chyběla i přes umělé jarní zaplavování. To totiž nedokázalo přinést vodu na tak velkou plochu a v tak velkém množství jako tato podzimní záplava. Přejme si tedy, aby se území v budoucnu přirozeně zaplavovalo zejména na jaře. Ale i díky současnému vodnímu přídělu příroda Soutoku jednoznačně pookřeje.

A jak takový podzimní zaplavený Soutok vypadá, vám ukážou přiložené fotografie.

Antonín Krása
Antonín Krása
Antonín Krása
Antonín Krása
Antonín Krása